”Vi skal nok få genåbningen til at fungere, hvis vi får den fornødne tid”

Skoleledere er optimistiske omkring den trinvise genåbning af skolerne, men det kræver, at skolerne får rimelig tid til omstillingerne.

Sådan lød en af tilbagemeldingerne, da Skolelederforeningen tidligere i dag afholdt et velbesøgt virtuelt møde for foreningens lokale formænd samt formændene for de faglige klubber.

Fra i dag kan skoleelever på Bornholm samt afgangseleverne i Vestjylland og Nordjylland igen vende tilbage til undervisning i klasselokalet.

Emnet for dagens møde var netop den aktuelle genåbning af skolerne. Skolelederforeningens formandskab og hovedbestyrelse havde inviteret de lokale formænd til møde for at høre, hvordan genåbningen forløber på Bornholm og i Vestjylland og Nordjylland i disse dage – samt for at høre, hvordan man i de øvrige dele af landet vurderer situationen med den trinvise genåbning af skolerne.

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, er helt enig i, at skolerne skal have rimelig tid til de mange omstillinger.

”Når politikerne fortæller os, at retningslinjerne er færdige, skal vi bruge tre-fire arbejdsdage ude på skolerne på at blive klar. Men også denne gang måtte skolerne - aktuelt på Bornholm og i Vest- og Nordjylland - handle med meget kort aftræk, fordi nogle kommuner havde hastværk,” sagde Claus Hjortdal på mødet.

Hjælpepakke, trivselsgrupper og den norske model

På mødet blev de fremmødte orienteret om - og bedt om at forholde sig til - den økonomiske hjælpepakke til skolerne, om trivselsgrupper for elever, som viser tegn på mistrivsel og dalende motivation, samt om den norske model – den såkaldte trafiklysmodel, hvor skolerne som udgangspunkt er åbne, men hvor man skruer op og ned for restriktionerne alt efter smitteniveauet.

Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen, gjorde opmærksom på, at der med den økonomiske hjælpepakke, som skal styrke faglighed og trivsel, blandt andet er afsat 44 mio. kr., som skal bruges af PPR til målrettede trivselsindsatser.

”Vi har opfordret til, at de penge, som kommer ud til PPR, skal bruges i et samarbejde med skolerne,” sagde Dorte Andreas.

Giv os mulighed for at anvende pengene efter sommerferien

Dorte Andreas pegede også på, at foreningen finder det uhensigtsmæssigt, at pengene skal anvendes inden sommerferien.

Flere lokalformænd på mødet var enige i, at det vil være ønskeligt med et mere langstrakt forløb med puljepengene, så de også kan komme i spil efter sommerferien.

”Der er et praktisk problem i at nå at rekruttere kompetente folk ind til opgaverne,” lød en af begrundelserne.

Der var positive tilbagemeldinger om muligheden for trivselsgrupper. Samtidig kom det frem, at der er en bekymring for, hvordan det kan organiseres uden at det kræver alt for mange ressourcer.

Skolelederforeningen takker for et godt møde og vil nu tage tilbagemeldingerne fra formændene med til børne- og undervisningsministeren, KL samt skolens øvrige parter.