Webinar: Hvor går grænsen?

Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet inviterer til webinar om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane på arbejdspladsen.

På webinaret kommer lektor i arbejds- og organisationspsykologi Eva Gemzøe Mikkelsen, Syddansk Universitet, og autoriseret psykolog/arbejdspsykolog Patricia Pihl, Arbejdstilsynet, ind på følgende:

  • Hvad er seksuel chikane?
  • Hvilke konsekvenser har seksuel chikane for den enkelte og for virksomheden?
  • Hvilke pligter har virksomheden i forhold til forebyggelse af seksuel chikane?
  • Hvordan kan man fremme en hensigtsmæssig adfærd hos kolleger og leder?
  • Hvordan håndterer leder, HR og medarbejderrepræsentanter sager om seksuel chikane?

Webinaret foregår online fredag den 18. juni klokken 13.00 til 14.30.
Det er gratis at deltage.

Sidste frist for tilmelding er 17. juni 2021.

Tilmelding til webinaret kan ske her

Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet står bag kampagnen "Hvor går grænsen?", der skal gøre det nemmere at tale om og forebygge seksuel chikane samt grænseoverskridende adfærd på arbejdspladsen. I den forbindelse er der blandt andet udviklet dialogkort som en samtalestarter. 

Find materialet her