Webinar: Sådan leder du udviklingen af læringsmiljøer for børn og unge

Hvordan lykkes man med at bygge velfungerende, langsigtede og faglige læringsmiljøer til børn og unge, når man samtidig skal operere i en politisk verden med mange værdier og logikker på spil – og mange om at sætte dagsordenen?

Det sætter Klaus Majgaard, rådgiver i offentlig ledelse og styring, fokus på i et webinar, som afvikles 9. marts kl. 10-11.30. Webinaret er arrangeret af F5, som er et netværks- og videnshus for ledere og specialister.

Webinaret henvender sig til ledere på børne- og ungeområdet og vil sætter fokus på tre udvalgte krydsfelter:

Ledelse opad: Hvordan forhandler du dit ledelsesrum, når der reelt er mange om at bestemme dit mandat?

Ledelse nedad: Hvordan leder man fagligt ved at skabe betingelser for, at medarbejdere kan udøve professionel dømmekraft af høj kvalitet?

Ledelse på tværs: Hvordan skaber vi samarbejde på tværs – vel vidende, at dette samarbejder bryder op organisationens grænsedragninger og kompromiser?

Oplægget vil bygge på Klaus Majgaards nye bog nye bog: ’Strategisk pædagogisk ledelse – spændingsfelter, greb og hverdagsøvelser’.

Det er gratis at deltage.

Læs mere her