Åbent brev til minister og forligskreds: Erstat årets prøve i praktisk/musiske valgfag med årskarakterer

I et åbent brev udtrykker Skolelederforeningen bekymring for skolernes reelle muligheder for at gennemføre valgfagsundervisningen i de praktisk/musiske fag – samt en bekymring for muligheden for at give eleverne den bedst mulige kvalitet i undervisningen.

"I Skolelederforeningen er vi optaget af at give eleverne den bedst kvalificerede undervisning. Målet er en undervisning med plads til fordybelse, der skaber interesse for faget og mod og lyst til mere af den praktisk/musiske læring. I den nuværende situation, med en eksamen der venter forude, er vi bekymrede for, at målet snarere bliver sommerens eksamen fremfor kvalitet i undervisningen."

Det skriver Skolelederforeningen i et åbent brev til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og til folkeskoleforligskredsen.

Det åbne brev er en reaktion på den ’Vejledning om muligheder for tilrettelæggelse af undervisning i valgfag i grundskolen i forbindelse med anbefaling om undervisning i stamklasser i den aktuelle smittesituation med COVID-19’, som Børne- og Undervisningsministeriet netop har udsendt.

”I vejledningen beskrives en række forslag, der i vores optik er problematiske. Dels i forhold til at gennemføre en kvalificeret undervisning, der skaber interesse og gode oplevelser med den praktisk/musiske dimension og dels i forhold til at give eleverne et tilstrækkeligt grundlag for afgangseksamen,” skriver Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand, i brevet.

I stedet foreslår Skolelederforeningen, at sommerens prøver i de praktisk/musiske fag erstattes af årskarakterer:

"Vi vil gerne give eleverne en god undervisning fremfor en halvdårlig oplevelse med at gå til prøve. Derfor foreslår vi at bygge videre på de gode erfaringer fra 2021, hvor aflyste prøver og eksamener blev erstattet af årskarakterer," uddyber Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand.

Læs hele brevet fra Skolelederforeningen