Årets Bestyrelsesdag: Sammen om skolen helt lokalt

35 af Skolelederforeningens lokale bestyrelser fra Østdanmark var i går samlet, og i dag er yderligere 25 bestyrelser fra Vestdanmark samlet . Anledningen er Skolelederforeningens nye tiltag ’Årets Bestyrelsesdag’, hvor alle foreningens lokale bestyrelser samles og får fælles inspiration til årets arbejde. I år er temaet initiativet Sammen om skolen.

På trods af travlhed på skolerne var 155 medlemmer af Skolelederforeningens lokale bestyrelser fra Østdanmark, fordelt på 35 bestyrelser, i går samlet i Høje Taastrup.

I dag er yderligere 120 bestyrelsesmedlemmer fra den vestlige del af landet, fordelt på 25 bestyrelser, samlet i Horsens.

Anledningen er Skolelederforeningens nye tiltag ’Årets Bestyrelsesdag’, hvor alle foreningens lokale bestyrelser samles og får fælles inspiration til årets arbejde. Dagen er en inspiration til arbejdet i de lokale bestyrelser og skal øge sammenhængskraften til hovedforeningen.

I år er temaet for dagen initiativet Sammen om skolen. Initiativet har til formål, at politikere og partnerne omkring folkeskolen i fællesskab skal finde løsninger, der kan udvikle skolen.

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, kvitterede for, at så mange skoleledere har taget sig tid til at deltage i en tid med stor travlhed og udfordringer på skolerne.

"Vi skal bruge dagen i dag på at spore os ind på, hvordan vi centralt og lokalt kan styrke hinanden i arbejdet med Sammen om skolen. Det er et interessant initiativ og en ny måde at lave skolepolitik på, hvor det politiske niveau sammen med lærere, pædagoger, elever, skoleledere, forældre og kommuner i fællesskab drøfter folkeskolens udfordringer og mulige løsninger”, sagde Claus Hjortdal.

Skoleledernes formand hæftede sig ved, at Skolelederforeningens styrke i Sammen om skolen er, at foreningen deltager i samarbejdet med faglighed og viden om, hvordan skolen kan løftes. Den styrke kan foreningen bruge både centralt og lokalt.

"Når vi i fællesskab med de øvrige parter i Sammen om skolen peger på en retning og en løsning for skolen, så er politikerne åbne for at lytte. Et godt eksempel er aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen, som blev vedtaget af et bredt politisk flertal, og hvor der var tydelige aftryk af Skolelederforeningens forslag”.

Årets Bestyrelsesdag er et nyt initiativ fra Skolelederforeningen og en opfølgning på foreningens bestyrelseskursus ’Det gode lokale bestyrelsesarbejde’, som langt de fleste af Skolelederforeningens lokale bestyrelser nu har deltaget i.

Maria Steno, rådgiver i politik og kommunikation, som faciliterede ’Det gode lokale bestyrelsesarbejde’ ledte også deltagerne på Årets Bestyrelsesdag igennem dagen.

Hun opfordrede bestyrelserne til at give lokalforeningskraften et eftersyn.

"Har bestyrelsen et klart mandat? Har I skabt professionelle relationer til forvaltning, politikere og folkeskolens parter? Har lokalforeningen belyst, hvad I ønsker at ændre og bevare for at skabe den bedste folkeskole?,” spurgte hun blandt andet.

I Høje Taastrup deltog også Børne- og Ungdomsborgmester Jacob Næsager, mens borgmester Dorte West, Herning, deltog i Horsens. De holdt oplæg om KL’s ønsker og forventninger til det lokale samarbejde om folkeskolen. Samt gav KL’s råd til, hvordan Skolelederforeningen bedst bidrager til at få forbindelse mellem politik og praksis i kommunerne.

Det er i år første gang, at Årets Bestyrelsesdag afholdes. Tanken er, at det herefter vil være en årlig begivenhed for de lokale bestyrelser.

Foto: Jacob Nielsen