Informationsmøde om udvikling og samarbejde på tværs af almen- og specialundervisningsområdet

Børne- og Undervisningsministeriet inviterer til det årlige informationsmøde.

Hvordan kan vi med afsæt i faglig viden understøtte det tværprofessionelle samarbejde om børn og unge i udsatte positioner i skolen? Det er temaet for informationsmødet.

Formålet med informationsmødet er at videreformidle forsknings- og praksisviden om kvalitet i samarbejdet mellem fagprofessionelle på almen- og specialundervisningsområdet.

Der vil være mulighed for at drøfte, hvordan faglig viden kan styrke samarbejdet om fagligt stærke og inkluderende læringsmiljøer og kvalitet i specialundervisning.

Der vil være:

  • Oplæg fra forskere om inkluderende læringsmiljøer, specialpædagogisk bistand og tværprofessionelt samarbejde.
  • Kommunalt praksiseksempel om samarbejde mellem skole og PPR
  • Information om initiativer og lovgivning fra Børne- og Undervisningsministeriet
  • Netværk og drøftelser

Det foregår over to dage mandag den 28. og tirsdag den 29. november 2022.

Læs mere i indbydelsen

Foto: Colourbox.dk