Økonomien skal følge med, når ukrainske børn skal ud i folkeskolen

I en fælles udmelding slår Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening og Skole og Forældre fast, at skolerne har brug for at vide, om der følger penge med til at løfte opgaven med at tage godt imod børnene fra Ukraine.

De første ukrainske flygtningebørn er ankommet til Danmark, og den kommende tid forventes mange tusinde familier at krydse grænsen. Skolerne står med en kæmpe opgave i at tage godt imod børnene, og det er en stor og vigtig opgave, der vil kræve ressourcer at løfte, siger Danmarks Lærerforening, Skolelederne og Skole og Forældre.

Regeringen og KL har aftalt, at spørgsmålet om ekstra penge skal tages ved forhandlingerne om kommunernes økonomiaftale, der afsluttes i juni måned. Men der er brug for helt klare rammer her og nu, så kommuner og skoler har vished for, at den nødvendige finansiering følger med, når ledelsen aktuelt skal afholde udgifter til at lave et godt tilbud til de ukrainske børn, mener skoleledere, lærere og forældre.

"Der er en risiko for, at nogle skoler eller SFO’er ikke tør løbe risikoen i forhold til at lave de nødvendige tilbud som for eksempel modtageklasser eller støtteordninger, fordi rammerne ikke er tydelige nok. Vi skal være på forkant og tænke i løsninger for måske op mod 20.000 ekstra skoleelever. Det kræver, at vi går i gang med det samme, for ellers risikerer vi at skyde os selv i foden ved at vente for længe med at gøre det nødvendige. Vi har i forvejen et efterslæb med trivslen fra nedlukningen", siger Rasmus Edelberg, formand for Skole og Forældre.

"Skolerne står med en stor og vigtig opgave, og det er afgørende, at regeringen og KL melder tydeligt ud, hvilke ressourcer, der følger med – og hvordan skolerne skal forholde sig, hvis opgaven ikke kan løses inden for budgettet. Er der usikkerhed om økonomien, er det meget svært at sætte de løsninger, der er behov for, i gang", siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

"Skolerne er i fuld gang med at tage imod de ukrainske børn, og alle gør deres bedste for at få dem med i undervisningen og fællesskabet. Men det er børn, som ikke kan sproget, og som er flygtet fra deres hjemland. Det er umuligt at løfte opgaven, hvis der ikke følger ressourcer med til eksempelvis modtageklasser og sprogstøtte", siger Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen.

Modelfoto: Klaus Holsting