Behov for særligt fokus på opgaven med at tage imod ukrainske elever

Opdateret 17. marts 2022

"På skolerne tager vi naturligvis imod de børn, som kommer til landet. De har brug for trygge rammer og for at blive en del af fællesskabet i skolen," siger Claus Hjortdal, som hilser de ukrainske flygtningebørn velkommen i den danske folkeskole.

Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen peger i et fælles brev på, at der er behov for at sætte fokus på opgaven og ikke mindst for at afsætte ekstra ressourcer til den.

I disse dage behandles en særlov vedrørende ukrainske flygtninge, som har til formål at få ukrainske flygtninge så hurtigt og så nemt som muligt ind i det danske samfund.
Opdateret: Et bredt flertal i Folketinget har onsdag den 16. marts 2022 vedtaget den ovenfor omtalte særlov, som blandt andet skal gøre det lettere for ukrainere hurtigt at få et arbejde, komme i skole og modtage offentlige sundhedsydelser.

Ukrainske flygtninge, der kommer til Danmark, får fra i morgen en helt ny lov, der skal sikre dem opholdstilladelse, adgang til arbejdsmarkedet, velfærd og uddannelse i Danmark uden om de almindelige asylregler.

I den forbindelse har Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening sendt et brev til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye. Her peger de to foreninger på, at det er nødvendigt sammen at sætte fokus på, hvad opgaven med at tage imod flygtningebørnene i den danske folkeskole kommer til at kræve både med hensyn til ekstra lærerressourcer, kompetenceudvikling og ekstra ressourcetræk på andre faggrupper.

Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen skriver blandt andet:

"Alle flygtningebørn, der kommer til Danmark, har ret til undervisning af uddannede lærere, og har ret til sprogstøtte. Det er en stor og ressourcekrævende opgave for skoler og kommuner, hvis den skal løses kvalificeret. Mange skoler er vant til at modtage flygtningebørn, og har dygtige lærere og ledere, der dagligt løser denne opgave. Men andre steder er der ikke etableret modtagertilbud for elever med et andet modersmål."

I brevet lyder det også, at man de fleste steder vil mangle tolke, som har stor betydning for, at skolen kan lykkes med at få etableret et tæt samarbejde med flygtningefamilierne. Det er derfor en stor ekstra ressourcekrævende opgave, som skolerne står overfor lige nu.

Det fælles brev fra Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen er også sendt til partiernes udlændinge- og integrationsordførere. Læs hele brevet som PDF

Claus Hjortdal: Drop frit skolevalg for ukrainske flygtninge

Ifølge Claus Hjortdal er det desuden svært for skolerne at forberede sig på opgaven – og der kan blive nødvendigt at tilsidesætte det frie skolevalg.

"Det er uvist, hvor mange børn der kommer til landet, hvor gamle de er, og hvor de bosætter sig. Der er mange ubesvarede spørgsmål lige nu. De steder, hvor man ikke laver modtagerklasser, bør man sørge for, at der ikke kommer alt for mange elever. Derfor kan det blive nødvendigt at tilsidesætte det frie skolevalg," siger han.

Modelfoto: coolurbox.dk