Brev fra parterne i Sammen om Skolen: Fortsæt det tætte samarbejde om folkeskolen efter valget

Samarbejde og dialog er afgørende, hvis vi skal lykkes med at løse de udfordringer, der er i folkeskolen.

Derfor har KL, DLF, Skolelederforeningen, BUPL, Skole og Forældre, Danske Skoleelever og Børne- og Kulturchefforeningen i dag sendt et fælles brev til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og ordførerne på undervisningsområdet.

I brevet opfordrer de Folketingets partier til efter valget at fortsætte og forstærke det tætte samarbejde, der er i dag.

”Samarbejdet er i dag historisk godt. Ikke mindst på grund af Sammen om skolen. Det har været et nybrud i dansk skolepolitik, at minister, forligskreds og folkeskolens parter sammen kan drøfte og lægge spor for de store dagsordener og udfordringer i skolen. Parterne i Sammen om skolen er glade for den anerkendelse, der har været af det tætte samarbejde, bl.a. i forbindelse med den politiske aftale om evaluerings- og bedømmelsessystemet. Det er et eksempel på, hvad vi kan, når vi arbejder sammen,” lyder det i brevet, som fortsætter:

”Der er fortsat mange store og komplekse udfordringer, vi skal tage hånd om. Det handler bl.a. om inklusion, en mere praksisorienteret skole og mere motiverende og spændende undervisning. Her er vi ikke i mål endnu. Hvis vi skal nå i mål med disse dagsordener og tage hånd om nye, skal vi fortsætte og forstærke det tætte samarbejde. Også efter valget.”

Læs hele brevet (pdf)

Modelfoto: Colourbox.dk