Brev til politikere: Sammen om Skolen skal med i regeringsgrundlaget

Det skaber resultater, når minister, forligskreds og parter er i dialog og samarbejder om skolens udfordringer. Det mener folkeskolens parter og opfordrer politikere til at sikre samarbejdet.

Samarbejdet i Sammen om Skolen er et nybrud i dansk skolepolitik, lyder det fra parterne omkring skolen, og derfor har Skolelederforeningen sammen med seks andre parter stilet et brev til partiledere og ordfører med anbefalingen om, at samarbejdsformen skrives ind i regeringsgrundlaget.

” Vi ønsker i et fortsat forpligtende samarbejde at være med til at udpege de væsentligste udfordringer for folkeskolen, kvalificere de beslutninger, der skal træffes på Christiansborg og bidrage til at få dem omsat til reelle praksisændringer i folkeskolen. Både i forhold til større og mindre justeringer”, står der i brevet.

Samarbejdet blev nedsat af den tidligere Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og parterne er ikke i tvivl om, at det er den helt rigtige vej at fortsætte:

”Det fungerer og skaber resultater, at minister, forligskreds og parter er i tæt dialog og samarbejder om de udfordringer, der er i folkeskolen. Samarbejdet er præget af åbenhed, tillid og gensidig respekt. Det skaber ejerskab blandt parterne til de beslutninger, forligskredsen træffer. Og det skaber ringe i vandet, der helt konkret bidrager til et styrket lokalt samarbejde med alle parter om folkeskolen”.

Partner er KL, DLF, Skolelederforeningen, BUPL, Danske Skoleelever, Skole og Forældre og Børne- og Kulturchefforeningen.

Læs hele brevet, der er sendt til politikerne 

Læs mere om Sammen om skolen

Illustration: Tina Schembecker