Brev til skolerne: Ny lov om evaluering og bedømmelse i folkeskolen vedtaget

Fra næste skoleår er der nye rammer for test, evaluering og skoleudvikling i folkeskolen.

Et lovforslag, der udmønter en aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen, er netop vedtaget i Folketinget.

I den anledning har Børne- og Undervisningsministeriet på vegne af ministeren og formændene for parterne i Sammen om skolen udsendt et brev til skoler og kommuner.

Læs hele brevet her

Folkeskoleforligskredsen indgik i efteråret 2021 en aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen. Aftalen blev indgået efter en tæt dialog med folkeskolens parter i Sammen om skolen, og markerer en ny fælles vej for udvikling af folkeskolen.

"Formålet med aftalen er, at vi sammen får skabt en stærkere evalueringskultur i folkeskolen, så undervisningen i endnu højere grad end i dag støtter alle elevers faglige og alsidige udvikling og dannelse.
Det skal evaluerings- og bedømmelsessystemet med et bredt udvalg af redskaber og evalueringsmetoder bidrage til.
Sigtet er, at det skal være meningsfuldt og anvendeligt både for elever og deres forældre, pædagogisk personale og ledere på den enkelte skole og i kommunen",  lyder det blandt andet i brevet.

Mere information:www.uvm.dk findes en side om evaluerings- og bedømmelsessystemet. Faktaark: På denne side findes et faktaark med information om de initiativer, der træder i kraft i skoleåret 2022/23. 

Foto: Fra præsentation af aftalen, efteråret 2021.