Claus Hjortdal: 10. klasse bør fortsat holde til i folkeskolen

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, er skeptisk over for et forslag, som KL præsenterede på Børn og Unge Topmødet i Aalborg i går.

Med forslaget peger KL på, at 10. klasse skal være starten på en ungdomsuddannelse i stedet for afslutningen på folkeskolen - og dermed formelt høre under ungdomsuddannelserne.

KL mener, der er behov for at styrke båndet mellem 10. klasse og ungdomsuddannelserne, og baggrunden for forslaget r de 45.000 unge under 25 år, som står uden uddannelse eller job.

Intentionen er god, men det er ikke den rigtige løsning at flytte 10. klasse væk fra folkeskolen, mener Claus Hjortdal.

"Folkeskolens 10. klasse giver eleverne mulighed for at blive uddannelsesparate, og vi ser, at der er en høj overgang til ungdomsuddannelserne efter 10. klasse. Hvis man knytter 10. klasse op på en af  ungdomsuddannelserne, bliver de mere snævert målrettet mod den enkelte uddannelse, og det vil helt sikkert opleves som et pres men også i nogle tilfælde føles forkert for nogle af disse unge. Det øger ikke chancerne for at få flere i uddannelse eller komme i job. Vi skal i højere grad gøre brug af FGU for en del af de unge."

KL’s forslag er en del af KL’s udspil ’Alle unge skal lykkes – gentænk vejen til uddannelse og job’, som rummer 20 anbefalinger, som spænder fra udskolingen i folkeskolen, overgangene mellem uddannelserne, ungdomsuddannelserne til beskæftigelsessystemet.

Om forslaget siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, i en pressemeddelelse:

"Det handler blandt andet om, at vores uddannelsessystem – fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne – skal blive bedre til at rumme alle unge. Derfor skal vi justere i rammerne om undervisningen og prøverne, og vi skal skabe en 10. klasse, som hjælper eleverne på vej til en ungdomsuddannelse frem for kun at være en afslutning på folkeskolen."

Modelfoto: Colourbox.dk