Claus Hjortdal: Det haster med afklaring omkring afgangsprøver og screeningtest

På bagkant af et skoleår hvor covid-19 har spillet en hovedrolle - og med kun få måneder til årets afgangseksamen - opfordrer Skolelederforeningen til at sænke antallet af eksamensfag. Foreningen foreslår samtidig, at skoler med lav smitte ikke skal screeningteste eleverne.

"Vi er meget tilfredse med, at der er lyttet til vores ønske om, at skolerne kan undlade at give erstatningstimer for aflyst undervisning eller onlineundervisning som følge af sygefravær på grund af covid-19," siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.
Skolelederforeningen har den seneste tid presset på for netop dette.

Ifølge skoleledernes formand mangler der dog stadig afklaring omkring to vigtige faktorer med stor betydning for eleverne og skolerne.

"Vi har brug for en løsning omkring afgangseksamener i 9. og 10. klasse samt omkring screeningstest af eleverne. Det begynder at haste med en afklaring - det skylder vi eleverne og skolerne," siger Claus Hjortdal.

Sænk antallet af afgangseksamener

Der er kun få måneder til årets afgangseksamen efter et skoleår, hvor covid-19 har spillet en uheldig hovedrolle, og hvor sygefravær og onlineundervisning har fyldt meget.

Derfor foreslår Claus Hjortdal en model, hvor eleverne, ligesom sidste år, skal op i færre eksamensfag - fx dansk, matematik og eventuelt engelsk - og hvor den afsluttende standpunktskarakter kan gælde for eleverne, hvis den er højere end eksamenskarakteren.

Samtidig foreslår Claus Hjortdal, at de øvrige fag inklusive valgfag gøres til frivillige eksamensfag, hvor der ved prøverne tages hensyn til i hvor høj grad, eleverne har modtaget undervisning i fagene i løbet af de seneste halvandet år.

"Vi ved fra sidste år, at både elever, forældre og lærere var glade for løsningen. Eleverne kan helt naturligt være nervøse for eksamen efter et år, hvor de kun har modtaget begrænset undervisning. Med denne model prøver de eksamenssituationen samtidig med, at modellen kan fjerne deres værste nervøsitet."

Drop corona-test på skoler med lav smitte

Eleverne på alle landets skoler opfordres stadig til at tage to ugentlige screeningstest. Det medfører et stort arbejde på skolerne.

Claus Hjortdal opfordrer til, at man decentralt kan droppe de ugentlige test, og at det lokale smittetryk i stedet bør afgøre, om der skal tilbydes test på skolerne.

"Smitten falder mange steder, mens den stiger andre steder. De steder, hvor der er lav smitte, trænger vi til at komme tilbage til den almindelige skolegang og den almindelige arbejdsgang."

Modelfoto: Colourbox.dk