Claus Hjortdal:  ”Vi har brug for 1.200 skoler med større frihed – ikke for 1.200 friskoler”

"I Skolelederforeningen er vi glade for, at statsministeren i sin nytårstale satte ord på, at der er brug for et opgør med bureaukratiet i folkeskolen, for i dag er der al for megen styring og alt for lidt plads til det lokale råderum. Vi skal dog huske at værne om det fælles afsæt, som folkeskolen har."

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, er enig i, at der er behov for mere frihed og mindre bureaukrati i folkeskolen, som statsminister Mette Frederiksen (S) adresserede i sin nytårstale. Her lagde hun op til at frisætte landets kommuner inden for blandt andet folkeskoleområdet. 

Det må dog ikke ske på bekostning af det fælles DNA, som folkeskolen bygger på, mener Claus Hjortdal:

"Vi har brug for 1.200 folkeskoler med større frihed – ikke for 1.200 friskoler. Folkeskolens fælles afsæt betyder, at der er kvalitet i skoletilbuddet ligegyldigt hvor i landet, man bor. Det må vi ikke give slip på. Derfor skal vi forandre folkeskolen ud fra et fælles grundlag. Vi skal anerkende en overordnet ramme, men har brug for frihed indenfor rammen."

Claus Hjortdal ser gerne, at spørgsmålet om øgede frihedsgrader lægges ind i det udviklingssamarbejde, som allerede er sat i gang med initiativet Sammen om skolen. Her drøfter lærere, pædagoger, elever, skoleledere, forældre, kommuner og politikere i fællesskab folkeskolens udfordringer og mulige løsninger.

Som eksempel nævner Claus Hjortdal, at man i Sammen om skolen i 2021 blev enige om at aflyse kvalitetsrapporter til fordel for dialogsamtaler. (Læs nyhed: Ny aftale skal sikre bedre evalueringskultur i folkeskolen)

"Det betyder, at skolerne i langt højere grad selv kan initiere deres udviklingsprojekter, og selv sætte retning, samtidig er skolen forpligtet til overfor forvaltningen at have samtaler om, hvori kvaliteten ligger. Det er et godt eksempel på større frihed indenfor en overordnet ramme, og hvor folkeskolens fælles udgangspunkt er bevaret."

Claus Hjortdal tror på, at samarbejde og åben dialog mellem folkeskolens parter og med politikerne er vejen frem:

"På den måde kan vi skabe den skole, vi gerne vil. Og uden at politikerne løber fra aftalen!"

Fakta

  • Regeringens forslag er en forlængelse af den forsøgsordning med syv kommuner, som siden begyndelsen af 2021 har været undtaget for normale regler om for eksempel dokumentation fra staten.

    Det betyder blandt andet, at regeringen ønsker at udbrede det frihedsforsøg, som har givet Holbæk og Esbjerg frihed på folkeskoleområdet.

Modelfoto: Klaus Holsting