Corona: Situationen presser stadig skolerne

På trods af Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger for isolation presses skolelederne stadig af den omfattende smitte - herunder af den store opgave med smitteopfølgning samt af mangel på personale.

De nye anbefalinger for isolation letter hverdagen på skolerne - men det løser langt fra den meget store udfordring, som landets skoler lige nu står midt i, hvor både mange elever, lærere og ledere er hjemme på grund af corona.

Det er meldingen fra Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, som hilser de nye anbefalinger velkommen. Han er dog bekymret for skoleledernes muligheder for at agere i den aktuelle corona-situation.

"Lige nu er der så massiv smitte på skolerne, at skoleledelsen har en kæmpe opgave med smitteopfølgning. Alene det at informere på Aula, hver gang en ny elev er smittet, fylder rigtig meget."

Dertil kommer hele logistikken med vikardækning.

"De lempede anbefalinger vil nok lette hverdagen på skolerne, men der er stadig rigtig mange lærere hjemme på grund af smitte. Det er en meget vanskelig opgave for skolerne at få dækket undervisningen forsvarligt,” siger Claus Hjortdal.

Skoleledernes formand mener derfor, at der stadig er behov for, at skolerne kan sende de ældste elever hjem til onlineundervisning, når andet ikke giver mening.

De seneste dage har Skolelederforeningen sendt et tydeligt signal til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil om, at der netop er behov for, at skoler kan sende de ældste elever hjem til onlineundervisning, når der ikke er elever eller lærere til at gennemføre undervisning på skolen.

Efterfølgende har både ministeren og Børne- og Undervisningsministeriet meldt ud omkring skolernes muligheder.

"Vi tolker udmeldingerne således, at smitten nu er så markant, at skolerne skal bruge deres sunde fornuft. Vi har muligheden for at benytte os af force majeure, så vi kan sende de store elever hjem, fjernundervise dem og nødundervise resten af eleverne.” siger Claus Hjortdal.
Claus Hjortdal siger endvidere, at det altid er en god ide at orientere forvaltningen.

Foto: Klaus Holsting