Danmarks Lærerforening tilbyder fagkurser for lærere i musik, billedkunst og madkundskab

I det kommende skoleår 2022-2023 afholder Danmarks Lærerforening med støtte fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal fagkurser for lærere i fagene musik, billedkunst og madkundskab.

Kurserne henvender sig til erfarne lærere, som brænder for deres fag og ønsker at bringe ny viden og inspiration i spil i undervisningen og i samarbejdet med deres kollegaer. Ambitionen med fagkurserne er således at sætte faglig udvikling og kollegial inspiration på dagsordenen i folkeskolen.

Kurserne udbydes med et hold af undervisere fra professionshøjskolerne KP, UCL og VIA og afholdes som tredages internatkurser på fem regionalt placerede højskoler rundt i landet.

Deltagelsen i fagkurserne er gratis. Tilmelding til kurserne åbner 20. april 2022. Se konkrete datoer og lokationer her.

Modelfoto: Colourbox.dk