Få inspiration til røgfri skoletid

Andet år med loven om røgfri skoletid er godt i gang. Elever oplever dog stadig røg i skoletiden. Røgfri Fremtid giver tips til arbejdet med røgfri skoletid.

Røgfri Fremtid, som er et partnerskab startet af Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse, takker for skolernes indsats med at forebygge rygning blandt elever. Der bliver gjort en stor indsats på skoler rundt i landet for at indføre røgfri skoletid.

Der er nu behov for en fortsat og styrket indsats, så røgfri skoletid kan nå sit fulde potentiale. En ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at halvdelen af alle elever ser andre elever ryge. Blandt de elever, der selv ryger eller bruger røgfri nikotinprodukter, f.eks. snus, er det over halvdelen, der stadig gør det i skoletiden. Derudover svarer en tredjedel af eleverne, at de ser ansatte ryge enten på eller uden for skolens område.

Røgfri Fremtid har samlet inspiration til, hvordan skoleledere kan understøtte røgfri skoletid yderligere. Et konkret redskab er at lade røgfri skoletid omfatte ansatte, idet skolens ansatte viser den vej, som skolen gerne vil lære eleverne at gå, anbefaler Røgfri Fremtid.

Få inspiration i denne korte oversigt 'Gode råd og materialer til røgfri skoletid med blandt andet undervisningsmaterialer, mulighed for besøg af unge frivillige og kommunikation til forældre.

Fakta

  • Røgfri Fremtid er et partnerskab, startet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse, der i dag har 280 partnere, blandt andet Skolelederforeningen.

  • Tallene er fra undersøgelsen §Røg, Statens Institut for Folkesundhed 2022 (Data indsamlet i efteråret 2021)