Film og online værktøjer om faglig ledelse

Væksthus for Ledelse har identificeret syv generiske faglige ledelsesopgaver, som alle faglige ledere er fælles om uanset, om de er ledere af fx skolen, byggesagsbehandlingen eller hjemmesygeplejen.

lederweb.dk giver syv korte film eksempler, udfordringer og anbefalinger om faglig ledelse for hver af de syv generiske ledelsesopgaver. 

Her kan fx ses en film om, hvordan man giver strategier og mål faglig mening, hvordan man bruger de tilgængelige ressourcer fagligt effektivt, eller hvordan resultater kan evalures for at skabe faglig udvikling.

De korte film følges op af onlineøvelser, hvor det er er muligt at teste egen afdeling/institution og tegne sin profil som faglig leder.

De syv ledelsesopgaver er:

  • Giv strategier og mål faglig mening
  • Tag ansvar for faglige metoder og løsninger
  • Inspirer til udvikling gennem evaluering af de faglige resultater
  • Brug de tilgængelige ressourcer fagligt effektivt
  • Praktiser faglig ledelse tæt på medarbejderne
  • Sørg for løbende faglig kompetenceudvikling
  • Skab faglige løsninger på tværs af opgavesøjlerne

Det hele findes i et univers på lederweb.dk her