Formandsmøde: Vi skal være sammen om skolen

Årets første formandsmøde løb af stablen i april, og her var initiativet Sammen om skolen et vigtigt emne.

Omkring 90 lokalformænd og leder-TR fra hele landet, hovedbestyrelsen og formænd fra de faglige klubber mødte torsdag den 7. april op til formandsmøde i Middelfart for at drøfte aktuelle emner.
Efter en velkomst fra formand Claus Hjortdal tog politisk konsulent i Skolelederforeningen Mia Devilli over og gav en indføring til initiativet Sammen om skolen. Hun præsenterede den nye måde at samarbejde på og de emner, der foreløbig er på dagsorden.
Helle Mønster lokalformand i Aarhus (med på Teams) og Tage Jørgensen lokalformand i Vejle fortalte om deres erfaringer med Sammen om skolen i et lokalt perspektiv, og det lokale perspektiv blev efterfølgende drøftet i salen.

Følg med i Sammen om skolen
På Skolelederforeningens hjemmeside er oprettet en tema-side, hvor det er muligt at læse mere om emnerne, samarbejdsformen og baggrunden for initiativet.
Siden bliver løbende opdateret.

Læs mere på temasiden om Sammen om skolen

Fremtidens fælles skole
Efter frokost var Ledelse af Fremtidens Folkeskole på dagsordenen. Næstformand Dorte Andreas bød velkommen til Peter Julius fra konsulenthuset Public Intelligence, som sætte fokus på innovationsledelse og kapacitetsopbygning.
- Jeres skole er jeres eget laboratorium, lød et af budskaberne fra Peter Julius.