Frihedsgrader videreføres i det kommende skoleår

Folkeskoleforligskredsen er blevet enige om, at der også i det kommende skoleår skal være mulighed for at konvertere al understøttende undervisning, skriver uvm.dk.

Samtidig får skolerne mulighed fra at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning, og skolerne får mulighed for i begrænset omfang at anvende fjernundervisning som led i den almindelige undervisning i grundskolen, skriver uvm.dk

Skolelederforeningen er glad for, at der er blevet lyttet til blandt andre Skolelederforeningens anbefaling om at forlænge frihedsgraderne, siger Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen.

"Stor tak til folkeskoleforligskredsen for at forlænge aftalen. Det er en god aftale, som vi er glade for på skolernes vegne, og som vil give skolerne større fleksibilitet til at tilrettelægge undervisningen bedst muligt.”

Både skoleledere, lærere og KL har anbefalet at videreføre muligheden for at konvertere understøttende undervisning til blandt andet delehold og tolærerordninger i det kommende skoleår.

Læs aftaleteksten på uvm.dk

Modelfoto: Klaus Holsting