Hold skolen åben

Nej tak til flere coronanedlukninger af folkeskolen. Eleverne har brug for at komme i skole, lyder det fra flere skoleledere, der dog har et ønske om en lettere adgang til at lukke enkelte klasser ned, hvor smitten er høj.

Frem for alt skal skolen ikke lukke.
Når man spørger skoleledere, lader de ikke til at være i tvivl. Eleverne har brug for fællesskabet, for forudsigelighed i hverdagen, og derfor bør skolelukninger være allersidste udvej.
I en stikprøve blandt 32 skoleledere fra hele landet svarer 90%, at det er vigtigt, at vi gør så meget som muligt for, at eleverne kommer i skole og gerne hver dag.
Det svar kommer ikke som en overraskelse for næstformand i Skolelederforeningen, Dorte Andreas.

”Skolelederne har en stor opmærksomhed på, at det fysiske fællesskab i skolen har en stor betydning for elevernes trivsel både fagligt og socialt. Det har det til alle tider, men det er særligt udtalt og synligt i øjeblikket”, siger Dorte Andreas.

Mulighed for hjemsendelse af klasser
Mens skolelederne gerne vil holde skolerne åbne, bliver der efterlyst en fleksibilitet i forhold til bryde smittekæder. Det er et ønske om at kunne lukke enkelte klasser ned hurtigere i stedet for at vente på, at flere bliver syge. Som det er nu, er det Sundhedsstyrelsen, der træffer beslutningen om, hvornår en skole må sende eleverne hjem, og det sker efter de gældende retningslinjer og ved en konkret vurdering fra sundhedsmyndighederne.

”Som skoleleder er det fint, at det er Sundhedsstyrelsen, der sidder med den endelige beslutning og det endelige ansvar. Men hvis skole oplever et større smitteudbrud i en enkelt klasse eller to, vil skolelederne gerne have mulighed for at drøfte med sundhedsmyndighederne, om de kan sende en klasse hjem i de dage udbruddet varer for at bryde smittekæden og dermed forkorte et smitteudbrud”, forklarer Dorte Andreas.

Forskellige udmeldinger
Efter juleferien trådte en række nye anbefalinger og opfordringer i kraft, som skolelederne kan vælge at følge, men det er ikke et krav. At det ikke er retningslinjer, der skal følges,  giver både skolelederne muligheder og udfordringer, viser stikprøven.
Anbefalingerne giver nemlig plads til lokale justeringer i forhold til ressourcer og lokale forhold, men når næsten alt kan lade sig gøre, oplever skolelederne også, at det bliver sværere at styre efter, og sundhedsmæssige retningslinjer bliver efterlyst.

”Udfordringen for skolelederne kan også handle om, at det nogle gange bliver oplevet, at der bliver sagt noget andet på pressemøderne, end der står i anbefalingerne, og det giver en usikkerhed ude på skolerne i forhold til, hvad der gælder. Et eksempel er pressemødet lige inden skolestart efter juleferien, hvor der bliver meldt ud, at eleverne så vidt muligt skal holdes til stamklasserne, hvilket er modsat anbefalingerne, hvor det er ok at opretholde valgfag på tværs af klasser”, uddyber Dorte Andreas.

Efterfølgende har Skolelederforeningen skrevet et åbent brev til politikerne og rejst problemstillingen i forhold til elevernes muligheder for fordybelse i blandt andet valgfagene og dermed også vilkårene for at aflægge prøve i de enkelte valgfag. Og skoleledernes her og nu oplevelse af håndteringen og arbejdet med coronasituationen, der bliver givet udtryk for i stikprøven, er blevet præsenteret for KL og Børne – og kulturchefforeningen.

32 skoleledere har deltaget i stikprøven, der blev foretaget i perioden fra den 4. til den 6. januar 2022.

Modelfoto: Klaus Holsting