Inklusionsudfordring får skoleleder til at sige op

Skoleleder i Jelling, Lance Luscombe, har opsagt sin stilling, da han ikke mener, der er økonomi til at hjælpe børn i mistrivsel. Det både ærgrer og bekymrer formandskabet i Skolelederforeningen.

For rullende kameraer i DR’s bedste sendetid sagde skoleleder på Bredagerskolen i Jelling Lance Luscombe op. Hans begrundelse var, at han oplever, der mangler penge til at hjælpe børn, der har brug for støtte. 
Formandskabet i Skolelederforeningen Claus Hjortdal og Dorte Andreas modtog meddelelsen med både ærgrelse og bekymring.

”Lance Luscombe er en dygtig skoleleder, der har profileret såvel sine egne skoler som jobbet som skoleleder”, fortæller formand Claus Hjortdal og pointerer, at de udfordringer, som Lance Luscombe peger på, kan han sagtens nikke genkendende til.

Mange står i samme suppedas
Skolelederforeningens vilkårsundersøgelse blandt alle skoleledere i Danmark peger på præcis det samme. At den største udfordring, skoleledere står overfor, er opgaven omkring inklusion.

”Der er en stigende mængde af elever, der har brug for støtte og hjælp både i undervisningen og personligt, og det er med til at presse skolerne. Sammen med de lange ventelister ved PPR og psykiatrien og besparelser i kommunerne lægger forældrene og politikerenes forventninger et enormt pres på skolerne”, siger Claus Hjortdal, der bliver suppleret af næstformand Dorte Andreas:

”Der er ingen tvivl om, at selvom der arbejdes stenhårdt på skolerne for at lykkes med opgaven, så vil mange kunne nikke genkendende til, at opgaven med at understøtte alle elever er yderst vanskelig. Og det påvirker mange skoleledelser”, siger næstformand Dorte Andreas.

Permanent løsning mangler
Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil pegede i tv-indslaget på skolernes mulighed for to-voksenordninger som en løsning. Men Claus Hjortdal efterlyser en mere permanent ordning.  

”Det er korrekt, når ministeren siger, at der er afsat midler til ansættelse af flere lærere, og der er givet større mulighed for i det indeværende skoleår at arbejde med to-voksen ordninger i undervisningen. Men når kommunerne rammes af så store besparelser, som vi ser i år, så oplever vi, at pengene forsvinder i den kommunale opgaveløsning fremfor at blive en understøttelse af skolerne, som det ellers var tiltænkt”, siger Claus Hjortdal.