Konference: Fra verdensmål til hverdagsmål

Hvordan kan skoleledere, lærere og pædagoger implementere verdensmålene i den pædagogiske praksis? ’Fra verdensmål til hverdagsmål’ har fokus på dagtilbud og grundskolers arbejde med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Konferencen er - med udgangspunkt i FN’s 17. verdensmål om 'partnerskab for handling' - arrangeret af Cphfacilitation i et samarbejde med Skolelederforeningen, KL, Danmarks Lærerforening, BUPL, Skole og Forældre samt Danske Skoleelever. 

Der vil i løbet af dagen være oplæg, workshops og en afsluttende paneldebat.

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, deltager i paneldebatten, som sætter fokus på, hvordan vi fremadrettet kan støtte praksis, så børn og unge kan bidrage til realiseringen af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Konferencen afholdes fredag den 4. november kl. 9.00-13.00 hos Dansk Industri i København.

Læs invitationen

Læs mere om deltagerpris og tilmelding.

Illustration: Colourbox.dk