Minister: Forkert greb at lave en 45 minutters regel

Børne- og undervisningsministeren mener, at kravet om 45 minutters bevægelse i folkeskolen var en fejl. Ministeren er dermed på linje med Skolelederforeningen, som længe har kritiseret kravet.

Pernille Rosenkrantz-Theil, børne- og undervisningsminister, har på et lukket samråd på Christiansborg sagt at, bevægelseskravet var et forkert greb.

Det fremgår af et talepapir, som ved en fejl er blevet offentliggjort på Folketingets hjemmeside, men som siden er blevet fjernet igen, skriver Skolemonitor.

”Det var et forkert greb at lave en 45 minutters regel. Det kan jeg sige på dette lukkede samråd. Jeg ville aldrig have gjort det. Jeg ville have sat en retning med parterne,” lyder det i ministerens talepapir.

Skolelederforeningen har længe argumenteret for at fjerne måltal for bevægelse i skolen. Foreningens holdning er, at bevægelse er vigtigt, og at 45 minutter per dag er et godt bud. Men et måltal retter et uhensigtsmæssigt fokus på det præcise antal minutter fremfor på kvaliteten i bevægelsen.

Det er derfor mere hensigtsmæssigt at lade den enkelte skole sætte rammen sammen med medarbejdere og forældre, mener Skolelederforeningen.

Læs vores 40 forslag til forbedring af folkeskolen, hvor Skolelederforeningens holdning fremgår.

Kilde: Skolemonitor

Modelfoto: Klaus Holsting