Nyt besøgsteam er klar til at rykke ud

Hvis I for eksempel har udfordringer med krænkende handlinger, vold eller trusler om vold på arbejdet, kan I få hjælp til forebyggende arbejde af et besøgsteam fra BFA.

Branchefællesskab for arbejdsmiljø Velfærd og Offentlig Administration (BFA) vil over de næste to år hjælpe med at styrke arbejdsmiljøet på arbejdspladser som folkeskoler.

For ledere i folkeskolen rykker besøgstemaet ud, hvis I oplever krænkende handlinger, vold eller trusler om vold på arbejdet, eller I oplever en ubalance mellem høje krav og lav indflydelse i arbejdet.

Besøgsteamet tager udgangspunkt i arbejdspladsernes udfordring og ambition og tilrettelægger kortere eller lidt længere fælles forløb for alle eller dele af arbejdspladserne. Gennem forløbet får arbejdspladserne mulighed for at styrke den forebyggende indsats og for at træne og afprøve virksomme tiltag, der sættes i værk.

”Det kan være en rigtig god ide at benytte sig af tilbuddet om et besøg af besøgsteamet, hvis man oplever flere eller gentagende udfordringer med krænkende handlinger, vold eller trusler. Besøgsteamet kan også hjælpe med hvordan man kommer i gang med et forebyggende arbejde på skolen,” siger næstformand i Skolelederforeningen Dorte Andreas.

Besøgsteamet præsenterer arbejdspladserne for relevant viden og værktøjer fra BFA, som kan inspirere og bidrage til at styrke handlekraften de relevante steder i organisationen - både på de enkelte arbejdspladser og i den samlede organisation:

”Gennem årene er der blevet udviklet så megen god og relevant viden og værktøjer i BFA, som besøgsteamet nu kan folde endnu mere ud i samarbejde med de udvalgte brancher”, siger formand for BFA, Preben Meier Pedersen fra KL.

Indsatsen udspringer af trepartsaftale fra 2020 om prioriterede nationale arbejdsmiljømål.

Kontakt BFA 
Hvis du er interesseret i at få besøg, skal du skrive til BFA.

Læs mere om BFA's besøgsteam eller udfyld en formular