Opfølgning på Chromebooks-sagen

KL har fredag i sidste uge afholdt webinar sammen med Datatilsynet om Chromebooks-sagen og afgørelsen fra Datatilsynet til Helsingør Kommune i forhold til kommunes anvendelse af Chromebooks på skoleområdet.

Skolelederforeningen følger sagen, og vi deltog i webinaret.

Webinaret handlede blandt andet om, hvordan kommunerne nu skal forholde sig.

På mødet stod det klart, at kommunerne (indtil videre) kan fortsætte med at anvende Chromebooks, mens der arbejdes på en afklaring af Googles behandling af skoleelevernes data.

Læs dette brev fra KL til landets kommuner, som KL har udsendt efter webinaret

Modelfoto: Colourbox.dk