Ordblindeindsatsen får endnu et løft

Et bredt politisk flertal har indgået en aftale, som styrker ordblindeindsatsen. Det er den fjerde ordblindepakke på kort tid, og formanden for Skolelederforeningen mener, det er et vigtigt område at styrke.

Med den nye ordblindepakke kommer der fokus på allerede i dagtilbud at rette opmærksomheden på børn med risiko for at udvikle ordblindhed eller andre læsevanskeligheder.
På folkeskoleområdet har den fjerde aftale især fokus på at få styrket sprogmiljøer i hjemmet, og så indeholder den en viden- og vejledningspakke til lærere og pædagoger.
Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal er godt tilfreds med det fortsatte fokus på hjælpen til ordblinde:

”Det er utroligt vigtigt at arbejde med og understøtte så mange som muligt og huske, at eleverne er ordblinde i alle fag. Ordblindhed er den diagnose, som flest elever har, og det er vigtigt at gøre noget, så alle får lige muligheder for at tage en uddannelse”, siger Claus Hjortdal, der glæder sig over, at det går den rigtige vej:

”Vi kan konstatere, at de tre tidligere pakker har gjort en forskel. Flere børn er blevet opsporet tidligere, og vi hører fra Ordblindeforeningen, at der er kommet bedre hjælp, og at langt flere bliver hjulpet”.

En anden ting, der bliver prioriteret med den nye aftale, er nationale dataopgørelser om ordblindhed i Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus. Her advarer Claus Hjortdal mod, at det bliver en ny kontrolfunktion.

I alt afsættes der 88 millioner kroner fra 2023-2026 til initiativerne i pakken og 1 millioner kroner varigt herefter.

Læs mere om indsatsen for ordblinde