Organisationer: Ny læreruddannelse skal forberede de studerende bedre til lærerjobbet

Fire organisationer - herunder Skolelederforeningen - skriver fælles debatindlæg om den nye læreruddannelse.

Debatindlæg af Gordon Ørskov, Madsen, Thomas Gyldal Petersen, Claus Hjortdal og Camilla Wang, hhv. formand for Danmarks Lærerforening, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, formand for Skolelederforeningen og næstformand i Danske Professionshøjskoler.

At være lærer i den danske folkeskole er både spændende, vigtigt og på mange måder et utrolig meningsfuldt job. Man hjælper børn med at forstå verden og hinanden ved at skabe rammerne for stærke fællesskaber, hvor vores børn kan folde sig ud såvel fagligt som socialt.

Men at være lærer er også et krævende job. Alt for mange lærere bliver i dag ikke klædt godt nok på til hverdagens opgaver, som er mange og komplekse. Ingen tvivl om, at det er et stort ansvar at være lærer, som den enkelte hverken kan eller skal stå alene med. Vi organisationer samt politikerne på Christiansborg har et stort ansvar for, at kommende lærere får en uddannelse, der ruster dem til lærergerningen.

Derfor er der en ny og bedre læreruddannelse på vej, bl.a. takket være et politisk flertal på Christiansborg. Der har i den forbindelse været en god debat om den almene dannelses rolle i uddannelsen, men der er også andre vigtige elementer i det oplæg, vi er kommet med.

Vi er meget enige i, at læreruddannelsen skal styrke de lærerstuderendes almene dannelse. 

Men den skal også forvandle de studerende til professionelle lærere, der har så stærkt et håndværk og så dyb en indsigt, at de træder ind i folkeskolen og kan tage det nødvendige ansvar for vores børns trivsel og læring.

Derfor håber vi, at politikerne på Christiansborg vil holde fast i helheden i den nytænkte læreruddannelse, som efter vores bedste overbevisning vil gøre nyuddannede lærere bedre i stand til at håndtere de ganske komplekse opgaver som fx klasserumsledelse, inklusion, mobning og forældresamarbejde.

Derfor indeholder oplægget til den nye læreruddannelse en lang række elementer, som matcher opgaverne i klasseværelset, hvor læreren både er myndighedsperson, fagperson, leder, kulturbærer, relationsudvikler, samarbejdspartner og retoriker. Og ikke mindst er det et helt afgørende element, at koblingen til hverdagen i folkeskolen i den ny uddannelse styrkes, idet der lægges op til mere og bedre praktik og et tættere samarbejde mellem underviserne på læreruddannelsen og lærerne i folkeskolen.

Den nye læreruddannelse skal efter vores mening måles på om de nyuddannede lærere bliver klædt bedre på til opgaven i skolen. Derfor skal skolen være omdrejningspunktet for læreruddannelsen, hvad enten det handler om almen dannelse, tysk eller inklusionsopgaven, som alt sammen mødes i den smeltedigel, som skolen er.

Debatindlægget er bragt i Altinget 10. februar 2022.

Modelfoto: Klaus Holsting