Politisk opbakning til at droppe erstatningstimer

Højt sygefravær blandt personalet har resultatet i aflyst undervisning. Nu er der politisk opbakning til, at skolerne kan fravige kravet om erstatningstimer for det.

Skolerne får mulighed for at undlade at give erstatningstimer for aflyst undervisning i grundskolen som følge af sygefravær blandt personalet. Det skriver Børne- og undervisningsministeriet, at et bredt politisk flertal har givet opbakning til, og udmeldingen falder i god jord hos Skolelederforeningens næstformand Dorte Andreas:

”Det giver ikke mening, at skolerne skulle give erstatningstimer. Det vil ikke være effektivt og det vil være dyrt”, siger Dorte Andreas.

Udmeldingen kommer efter en januar måned, hvor et højt sygefravær blandt personalet grundet corona har presset skolerne og gjort det umuligt at undgå aflysninger af undervisning. Derfor har det været nødvendigt at finde en løsning for skolerne, så de kan håndtere de høje smittetal uden et krav om, at timerne i stedet skulle gennemføres uden for almindelig skoletid – det kunne være i weekender, ferier eller senere på året.

Krav fraviges
Forslaget er en løsning, hvor skolerne i skoleåret 2021/2022 får mulighed for at fravige kravet om erstatningstimer for aflyst undervisning på grund af udfordringer med højt fravær blandt personalet. På den måde bliver skolerne stillet, som havde de gennemført undervisningen.

”Det giver rigtig god mening i den tid, hvor smittetrykket er så højt, og skolerne i den grad er udfordret på at opretholde undervisningen”, siger Dorte Andreas.

Løsningen kræver dog en lovændring. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil vil derfor snarest muligt fremsætte et lovforslag i Folketinget.

Løsning for 9. klasse
I samme åndedrag opfordres skolerne til at have et særligt fokus på, at afgangselever har fået tilstrækkelig undervisning til at afslutte deres skolegang. Næstformand i Skolelederforeningen Dorte Andreas opfordrer til gengæld politikerne til at give eleverne i 9. klasse samme vilkår som sidste år i forhold til eksamen.

”Evalueringen efter sidste år viste stor tilfredshed hos alle, og det her skoleår har været ramt af de samme udfordringer som sidste år, så det vil være godt for eleverne med særlige vilkår for eksamen også i år”, siger Dorte Andreas.

Modelfoto: Klaus Holsting