Sæt kryds i kalenderen / Webinar: Understøttelse af det lokale arbejde med meddelelsesbogen

Skoler og skolebestyrelser får en høj grad af frihed til at beslutte, hvordan meddelelsesbogen skal udformes lokalt.

Derfor inviterer Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Skole og Forældre medarbejdere, skoleledere og skolebestyrelser til gratis webinar, der understøtter det lokale arbejde med henblik på at skabe afbureaukratisering og en reel kulturforandring.

Webinaret varer en time og afholdes den:

  • 12. september 2022 kl. 15.30 - 16.30
  • 12. september 2022 kl. 19.00 - 20.00

Der opfordres til at deltage i grupper, der efterfølgende kan drøfte, hvordan meddelelsesbogen bedst kan integreres i jeres lokale praksis.

Til webinaret vil Børne- og Undervisningsministeriet give en kort introduktion til den juridiske ramme, hvorpå lektor Stine Helms (UC Absalon) vil guide igennem historikken, mulige faldgruber og oplagte muligheder samt udfolde centrale begreber. 

Stine Helms' forskning viser, at elevplanerne havde en række af utilsigtede konsekvenser. Intentionen med meddelelsesbogen, der nu afløser elevplanerne, er, at der skal tages et opgør med tidligere praksis og de uhensigtsmæssigheder, der var forbundet med elevplanerne.

Link til webinaret
Webinarene streames på Danmarks Lærerforenings YouTube-kanal. 

Illustration: Colourbox.dk