Uddannelsesbilleder - Fælles veje til introduktion til uddannelsesmuligheder

Københavns Professionshøjskole inviterer kommuner og skoler til at deltage i 'Uddannelsesbilleder' og være med til at udvikle kompetenceudvikling og materialer, der kan understøtte en sammenhængende introduktion til uddannelsesmuligheder gennem hele skoleforløbet i kommune og skoler.

Udgangspunktet for projektet er, at der er brug for, at flere unge kommer godt i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse. Udviklingsprojektet har fokus på at udvikle en mere systematisk og sammenhængende indsats for at udvide elevernes horisont og bevidsthed om muligheder for uddannelse og arbejde gennem hele skoleforløbet.

Fra informationsmaterialet:

"Der er brug for, at flere unge kommer godt i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse. Organiseringen af Den kommunale ungeindsats (KUI) og samarbejdet om børn og unges introduktion til uddannelsesmuligheder går ofte på tværs af forvaltninger. Der er mange steder, hvor vejledningsaktiviteter ikke integreres i tilstrækkelig grad i undervisningen og kan have et ensidigt fokus på valg.

Et systematisk samarbejde mellem KUI, skole og forvaltning om en praksis, hvor arbejdet med introduktion til uddannelsesmuligheder integreres i skolens faglige undervisning, er noget af det, der virker. Når eleverne fra en tidlig alder får brede og mangeartede møder og erfaringer med uddannelsernes og arbejdets verden så får de et solidt og bredere grundlag for på sigt at træffe et uddannelsesvalg, end det grundlag de får med deres familiemæssige baggrund og det sociale miljø de i øvrigt er en del af."

Projektet fokuserer på:

  • At lærere og vejledere udvikler en fælles praksis for en systematisk tilgang til horisontudvidelse og øgede mulighedsbevidsthed om uddannelse, arbejde og sig selv ved at koble den kollektive vejledning og det timeløse fag uddannelse og job til skolens fag og undervisning.
  • At skoleledere, KUI og forvaltningen styrker kapacitetsopbygningen på en samlet indsats i arbejdet med læringsorienterede vejledningsindsatser og overgange på tværs af forvaltningsområder og kommunens skoler.
  • At der udvikles materialer, der understøtter henholdsvis lærerne, vejlederne, lederne og forvaltningsrepræsentanter i det systematiske arbejde med at udvide elevers horisonter om uddannelse og arbejde.

Projektet er finansieret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og der er således ingen egenbetaling af kompetenceudvikling og konsulentydelser for den enkelte skole eller kommune.

Læs mere om baggrunden for projektet – samt om muligheden for at deltage - i denne flyer til kommuner og skoler samt i denne pjece til kommuner og skoler.

Modelfoto: Colourbox