Undervisningsmateriale om ulovlig billeddeling

Det Kriminalpræventive Råd har lanceret undervisningsfilm og tilhørende undervisningsmateriale, der skal bidrage til at forebygge ulovlig billeddeling blandt unge.

Materialet ’Et splitsekund’ består af:

  • En kort undervisningsfilm
  • Fem korte case-film
  • Materiale til lærerne med inspiration og forslag til et undervisningsforløb
  • Materiale til udprint med spørgsmål til gruppearbejde.

Hovedfokus i materialet er på unge, der får tilsendt eller vist intimt materiale, som personen på billedet eller i videoen ikke har givet lov til. Disse unge står som tredjeparter mellem personen der deler, og personen der bliver delt, og har på den måde mulighed for at handle og stoppe at billederne eller videoerne bliver delt yderligere.

Materialet skal skabe drøftelser og refleksioner blandt de unge om rollen som tredjepart, de handlemuligheder de har, og den store forskel de kan gøre.

Målgruppen er 9. og 10. klasse samt ungdomsuddannelser.

Find materialet her

Foto: Det Kriminalpræventive Råd