Velkommen til Mattias Tesfaye - ny børne- og undervisningsminister

Undervisningsområdet har stor betydning for vores børn og unges opvækst og fremtid, og Skolelederforeningens formandskab, Claus Hjortdal og Dorte Andreas er meget tilfredse med, at det er en erfaren minister, der har overtaget posten som børne- og undervisningsminister.

Skolelederforeningen ønsker stort tillykke til Mattias Tesfaye med posten som børne- og undervisningsminister.
Formandskabet Claus Hjortdal og Dorte Andreas sætter pris på, at de har fået en rutineret minister, der har indsigt og viden om uddannelsesområdet, og ikke mindst glæder de sig til de fremadrettede drøftelser.

"Der er nok at tage fat på. Regeringsgrundlaget lagde meget vægt på frihed, og vi ser frem til snakken om, hvordan friheden skal udmøntes”, siger Claus Hjortdal.

Ikke mindst glæder formandskabet sig til at genoptage samarbejdet i ”Sammen om skolen” med politikere og partnerne omkring skolen.

”Det, der står lige for, er drøftelser om, hvordan vi skaber inkluderende fællesskaber, hvor børn og unge trives, udvikles og lærer, men også arbejdet med nye læreplaner er noget af det første, vi gerne vil drøfte med den nye minister og de andre omkring bordet”, siger Dorte Andreas.

Endelig står emner som økonomi og rekruttering højt på listen over emner, som den nye minister er nødt til at forholde sig til.

”Desværre så vi ikke meget om økonomi i regeringsgrundlaget, men det er også et vigtigt emne, som vi gerne vil drøfte med ministeren”, siger Claus Hjortdal.

Læs også Skolelederforeningens kommentar til grundlaget for den nye SVM-regering: Vi ser frem til dialog om folkeskolen

 

Mattias Tesfaye BLÅ BOG

  • Født 1981
  • Uddannet Murersvend 1998-2001
  • Valgt i Københavns Omegns Storkreds
  • Socialdemokratisk folketingsmedlem siden 2015 og har senest fungeret som justitsminister
  • Gift og har tre børn

Pressefoto: Steen Brogaard