Vi arbejder med unge og en verden under pres

På Skolelederforeningen ordinære repræsentantskabsmøde blev der stillet skarpt på en række udfordringer, som folkeskolen, uddannelsessystemet og hele samfundet skal forholde sig til.

Omkring 100 repræsentanter fra Skoleforeningens lokale foreninger og særlige ledergrupper var onsdag den 26. oktober samlet i Aalborg Kongres & Kultur Center til det årlige ordinære repræsentantskabsmøde.
Det var et repræsentantskabsmøde uden valg, for der skulle hverken vælges kandidater til formandskabet eller hovedbestyrelsen.
Til gengæld kunne formand Claus Hjortdal fortælle om det voldsomme pres vores verdensorden er under og det pres, som børn og unge står i. Corona, klimakrise, stigende energipriser, præstationskultur og forventningspres for bare at nævne noget af det.
En indramning af den virkelighed og de unge mennesker, folkeskolen har at arbejde med, var afsættet i den mundtlige beretning, hvor Claus Hjortdal også fortalte om de aktuelle og kommende temaer i det nationale samarbejde Sammen om skolen, hvor parterne omkring skolen drøfter løsninger med politikerne, der kan udvikle skolen, forud for de politiske beslutninger.

Vigtige indsatsområder
Sammen med praksisfaglighed, udviklingslister og læreplaner bliver inkluderende fællesskaber et af de store temaer.
”Vi ved, at inklusion fylder meget i hverdagen på skolerne, og Skolelederforeningen er på vej med bud på de vigtigste anbefalinger til indsatser, som vi vil give til politikerne", fortalte Claus Hjortdal.
Der kom fra salen input til, at man i Sammen om skolen-samarbejdet taler om mistrivsel i et lidt større perspektiv, så det ikke kun er skolen, der har ansvaret, men at man inddrager flere parter.

Andre temaer
Elevtrivsel, teknologiforståelse og rekruttering og resurser fik også et par ord med på vejen fra formanden:
”Der er konstante besparelser ude i kommunerne, som gør det endnu sværere for jer. Selvom det er svært, er vi nødt til at finde løsninger”, sagde Claus Hjortdal.
Fra salen blev der stillet spørgsmålstegn ved, om foreningen har en skarp nok beskrivelsen af hvad skoleledelse er.

Det lokale arbejde
Næstformand Dorte Andreas kom i den mundtlige beretning ind på, hvor vigtigt det lokale arbejde i lokalforeningerne er.  Hvordan foreningen får allermest indflydelse på beslutninger, der har betydning for skoleledernes vilkår. Her er det lokale arbejde afgørende, fortalte Dorte Andreas.
”I er superheltene. Det decentrale er vores stærkeste kort”, sagde Dorte Andreas.
Hovedforeningen vil fortsætte med at understøtte og klæde bestyrelserne på, så der i fællesskab bliver skabt indflydelse og resultater.
Et af hovedforeningens nyeste tiltag – en årlig bestyrelsesdag for lokalbestyrelserne – fik ros fra salen, da det blev oplevet, at det har gjort en stor forskel for arbejdet i lokalforeningen.


Formandskabet blev fra salen opfordret til, at de, når de sidder ved bord med de politiske partier, gør opmærksom på vigtigheden af, at de opfordrer kommunalpolitikerne til at tage initiativ til et lokalt Sammen om skolen-samarbejde.
Fra salen blev det også udtrykt, at beretningen fint indrammede de udfordringer, som skolelederne står overfor, men der blev samtidigt efterlyst nogle gode eksempler på alt det, der lykkedes ude på skolerne.

Den skriftlige og mundtlige beretning blev godkendt samlet og enstemmigt. Det samme gjorde regnskabet for 2021, som blev fremlagt af næstformand Dorte Andreas.
Lokalforeningen i Viborg fremsatte et forslag om, at lokaldelinger, der ikke fik udbetalt midler i 2021 på grund af beløbsgrænsen for lokalforeningernes konto, skal have dem tilbage. Argumentet var, at foreningerne på det tidspunkt stadig var ramt af corona, og derfor ikke havde mulighed for at afholde arrangementer. Forslaget blev vedtaget.

Formandsmøde

Efter repræsentantskabsmødet blev der holdt formandsmøde. Her blev det lokale samarbejde Sammen om skolen drøftet i grupper.

 

 
Læs den skriftlige beretning