Vi skal måle på en anden måde for at nå målet

På trods af corona viser en ny statusredegørelse, at rigtig mange danske folkeskoleelever trives. Alle mål fra reformen er ikke nået, men mange negative tendenser er vendt. Skolelederforeningen ser frem til en ny måde at se på kvalitet og skoleudvikling.

Målene om en bedre trivsel blandt elever, at 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne, og at andelen af de dygtigste elever skal stige, er ikke helt indfriet i skoleåret 2020/21. Det viser den seneste statusopgørelse, som er lidt forsinket grundet corona. Men tallene peger i den rigtige retning, fortæller formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal

”Vi er tæt på, at de nå de mål, som politikerne har sat. Vi kan se, at det går i den rigtige retning, og det er imponerende, at så mange børn viser trivsel på trods af corona.
Men vi har hele tiden været kritiske overfor måden, man laver opfølgning på, fordi måltallene er taget ud af den blå luft, og man øger ikke elevernes trivsel og gør dem dygtigere ved at måle på denne måde”, siger Claus Hjortdal.

Derfor glæder det Claus Hjortdal, at det er sidste gang, vi ser en statusredegørelse i dette format. Parterne i Sammen om skolen-samarbejdet er i forlængelse af aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem blevet enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på indhold og format for fremtidige statusredegørelser for folkeskolens udvikling.

”Det er helt afgørende, at vi begynder at tale om kvalitet og udvikling på en ny måde. På en måde der understøtter eleverne udvikling. Og der er en ny styrket evaluerings- og feedbackkultur på vej. Blandt andet bliver testene ændret, der kommer en ny meddelelsesbog og skoleudviklingssamtaler, nævner Claus Hjortdal.

Find statusredegørelsen på ministeriets hjemmeside 

Modelfoto Klaus Holsting