Deltag i webinar om OK-24 krav

I juni skal Skolelederforeningens hovedbestyrelse første gang behandle hvilke krav, foreningen skal stille til næste års overenskomstforhandlinger. Forinden har alle medlemmer mulighed for at bidrage på et webinar, hvor de foreløbige pejlemærker vil blive gennemgået.

I maj har alle medlemmer på et webinar mulighed for at høre mere om de foreløbige pejlemærker, stille spørgsmål og komme med input til kravslisten.

Webinaret indeholder oplæg og diskussion og vil være med deltagelse af næstformand Dorte Andreas og forhandlingschef Peter Cort. Det afholdes to gange.

”Vi opfordrer alle medlemmer til at deltage i et af de to webinarer - fordi det er her, vi som fagforening bliver klogere på, hvad der er særligt vigtigt for det enkelte medlem,” siger Peter Cort.

Han fortæller, at bevarelsen af reallønnen vil være et vigtigt tema, når de offentlige arbejdsgivere og lønmodtagere mødes til forhandling i 2024.

”Inflationen gør, at det kan blive svært at bevare reallønnen, men det er klart, at det er målet, når vi går ind i forhandlingerne”, fortæller Peter Cort, som også peger på vilkår for arbejde uden højeste arbejdstid som et tema.

Deltag i webinaret, og hør mere om pejlemærker og krav til de kommende overenskomstforhandlinger.

Webinaret foregår om eftermiddagen henholdsvis den 23. og 24. maj kl. 16.30 til 17.30

Deltag i webinar 23. maj: ER AFHOLDT

Deltag i webinar 24. maj: Klik her for at deltage i mødet

Besøg vores temaside om OK-24