Invitation: Seminar om lokal dialog og skoleudvikling - få inspiration til at lave jeres eget Sammen om skolen

Hvordan skaber man gode rammer for lokalt samarbejde og dialog om folkeskolen? Kan man lave en lokal version af ”Sammen om skolen”? Hvordan kan en stærk lokal dialog bane vej for mere frihed til skolerne og samtidig styrke det samlede lokale skolevæsen?

KL, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen inviterer til seminar med fokus på dialog om skoleudvikling.

På seminaret får I mulighed for at drøfte, hvordan I lokalt kan styrke det gode samarbejde om skoleudviklingen i jeres kommune.

Målgruppen er lokale aktører på området blandt andre elever, lærere, pædagoger, skoleledere, skolebestyrelser, tillidsrepræsentanter, forvaltninger og politikere.

Seminaret bliver faciliteret af ledelseskonsulenterne Klaus Majgaard og Line Arnmark, som har udviklet seks virksomme mekanismer, der bidrager til god lokal dialog om skoleudvikling.

Der er tale om et halvdagsseminar, som foregår onsdag den 8. marts 2023 kl. 12-16 i København.

Læs mere om seminaret og tilmelding her

Illustration: Colourbox.dk