Læseundersøgelse: På trods af topplacering tager vi det alvorligt

Formand Claus Hjortdal glæder sig over, at danske elever i international sammenhæng placerer sig i top. Men det bekymrer ham, at spredningen mellem de danske elevers læsefærdigheder er blevet større.

Set med internationale briller klarer de danske 4. klasseelever sig ganske fint i læsning.
Af resultaterne fra læseundersøgelsen PIRLS 2021 fremgår det, at kun fem landes elever scorer højere (Singapore, Hongkong, England, Finland og Polen).

Undersøgelsen har kortlagt danske elevers læsekompetence i 4. klasse, og sammenlignet med tidligere PIRLS-undersøgelser er de danske elever blevet dårlige til at læse. Det samme billede tegner sig i de fleste lande, der deltager i undersøgelsen, og Danmark skiller sig positivt ud ved at have et af de mindste fald.

Faldet i det danske gennemsnit skyldes primært, at der er blevet flere dårlige læsere, og afstanden mellem de svageste og de dygtigste læsere blevet større. Det bekymrer formand for skolelederforeningen Claus Hjortdal:

"Vi ser en social skævhed. Det bliver selvforstærkende og er en negativ spiral, som vi skal gerne skal vende," siger Claus Hjortdal.

Resultaterne peger på, at der fortsat er brug for en fælles indsats for at styrke elevernes læsning i skole og i fritid. Danmark er sammen med Norge det land, der har færrest elever, der rigtigt godt kan lide at læse.
Generelt bruger eleverne mindre tid på at læse i fritiden, og undersøgelsen viser en sammenhæng mellem elevernes læsescore og blandt andet deres følelse af træthed og sult, resurser i hjemmet og forældres læsevaner og sprog.  

"Læsning er langt mere end der, der foregår i klassen. Vi har en opgave i skole med at motivere eleverne til læsning, men der er også opgaver, der ligger udenfor skolen så som mad og søvn," siger Claus Hjortdal.

Find undersøgelsen her

Modelfoto Klaus Holsting