Nedsættelse af klasseloft udskydes

Klasseloftet sænkes for de yngste klassetrin fra 28-26 elever. Sådan lød resultatet af en aftale, som folkeskoleforligskredsen blev enige om i efteråret.

Aftalen om at sænke klasseloftet til maksimalt 26 elever i 0.-2. klasse fra og med skoleåret 2023/2024 kom på plads efter, at aftalepartierne bag finansloven for 2022 afsatte midler til det.

Beslutningen kræver en ændring af folkeskoleloven.

Lovforslaget er dog ikke blevet fremlagt i januar 2023. Børne- og Undervisningsministeriet oplyser, at i forbindelse med valgudskrivelsen i oktober 2022 blev al lovgivningsarbejde sat i bero, herunder arbejdet med udmøntning af folkeskoleforligskredsens aftale om at sænke klasseloftet i børnehaveklassen og 1.-2. klasse. Ministeriet oplyser endvidere, at da indskrivningen til næste skoleår på nuværende tidspunkt er i gang eller allerede afsluttet i størstedelen af kommunerne, må det formodes, at kommunerne har fulgt de gældende regler. En gennemførelse af aftalen med folkeskoleforligskredsen vil derfor i stedet vil kunne ske ved fremsættelse af lovforslag i næste samling med forventet ikrafttræden 1. august 2024.

"Det ærgrer os, at de midler, som skal komme skolerne til gode, endnu ikke er kommet ud på skolerne. Skolernes økonomi er hårdt prøvet, og der er brug for midler til at skabe den bedste undervisning og skoledag for eleverne", siger Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen.

Foto: Colourbox.dk