Nyt medlem af hovedbestyrelsen

Skoleleder på Engesvang Skole i Engesvang i Midtjylland Claus Bredahl Sørensen er den 15. maj 2023 indtrådt i Skolelederforeningens hovedbestyrelse.

Udover at være skoleleder på Engesvang Skole er Claus Bredahl Sørensen også lokalformand for Skolelederforeningen i Ikast-Brande Kommune. Det har han været i syv år, og han ser frem til nu også at blive bindeleddet mellem hovedbestyrelsen og de regionale formandsnetværk.

”Jeg glæder mig til at træde ind og bidrage i hovedbestyrelsens arbejde. Der er både mange spændende opgaver i gang og nye vigtige udfordringer forude. Jeg ser særligt frem til at komme tættere på arbejdet med 'Sammen om skolen', som rummer en række muligheder for at kvalificere det politiske beslutningsrum på skoleområdet. Der er også et vigtigt procesforløb omkring OK 24, hvor udfordringen med at bevare reallønnen og samtidig få italesat arbejdstid og arbejdsmiljø for skolelederne kommer til at kræve en velovervejet strategisk indsats”, siger Claus Bredahl Sørensen.

Samtidigt vil han fastholde et stort fokus på inklusionsområdet og frihedsgraderne.

Vi glæder os meget til samarbejdet med Claus Bredahl Sørensen.

Claus Bredahl Sørensen overtager pladsen i hovedbestyrelsen fra Torben Møller Nielsen, der har fået job som chef for dagtilbuds- og skoleområdet i Slagelse Kommune.

Tak til Torben Møller Nielsen for sin store indsats i hovedbestyrelsen.