Sidste chance for at deltage i kursus: Modtagelse af flygtninge på skoleområdet

Det er stadig muligt at tilmelde sig kompetenceløftskurser om modtagelsen af flygtningebørn i skolen.

Sidste chance for at tilmelde sig kurserne nærmer sig.

KL og professionshøjskolerne, der udbyder kurserne, har valgt at forlænge projektet indtil midt juni 2023 og udbyder en række ekstra kurser.

Kurserne, som er støttet af A.P. Møller Fonden, sætter blandt andet fokus på trivsel og sprogtilegnelse af dansk som andetsprog.

Læs mere om kurserne og tilmelding