Undervisningsmateriale om unge muldyr

Det Kriminalpræventive Råd har udviklet materiale, som skal understøtte en dialog med de unge om hvidvask af penge og rollen som muldyr. Målet er at forebygge, at unge ender som muldyr for kriminelle.

Hvad vil det sige at være et muldyr, og hvordan undgår man som ung at ende i situationen?

Det sætter nyt materiale, som blandt andet er målrettet unge i udskolingen i grundskolen, fokus på.

"Unge er i dag vant til hurtige pengeoverførsler, som kan klares over mobilen. Både når de betaler i butikker eller låner penge af hinanden. Derfor kan det være vanskeligt for dem at gennemskue, hvornår en digital pengeoverførsel er ulovlig. Samtidig kan det være fristende at sige ja til at tjene hurtige penge, hvis man tilbydes en belønning for at foretage en overførsel.

Mange unge kan ikke gennemskue de konsekvenser, det kan få, hvis de enten vidende eller uvidende hjælper med at hvidvaske penge, der stammer fra kriminalitet. Det kan både være gennem pengeoverførsler mellem forskellige konti og ved kontanthævninger i hæveautomater. Det er vigtigt, at de unge kender lovgivningen og konsekvenserne på området, så de ikke bliver muldyr og risikere at få en plet på straffeattesten," lyder det på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside. Her findes blandt andet en minidokumentar, der sætter fokus på problematikken.

På hjemmesiden kan man også finde hæftet 'Kender du et muldyr?', som er udarbejdet af Nationalt Center for It-Kriminalitet (NCIK), en enhed under Politiets National enhed for Særlig Kriminalitet. Hæftet er målrettet fagprofessionelle, der arbejder med unge, der er i risiko for at blive et muldyr.