Vejledning om folkeskolens pædagogiske læringscentre

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK, har offentliggjort en vejledning til bekendtgørelsen om folkeskolens pædagogiske læringscentre. Vejledningen henvender sig særligt til skoler og forvaltninger.

I 2022 blev der udstedt en ny bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre. I forlængelse heraf har STUK udarbejdet en vejledning, der skal understøtte forvaltningerne og skolernes tolkning af bekendtgørelsen, samt implementering, udvikling og drift af de pædagogiske læringscentre.

Der er lagt vægt på, at vejledningen skal give inspiration og praksiseksempler, ligesom den indeholder refleksionsspørgsmål og udfolder elementerne i bekendtgørelsen.

Vejledningen indeholder også fire praksiseksempler på, hvordan de pædagogiske læringscentre kan:

  • Inddrage data
  • Arbejde med læseindsatser
  • Udarbejde opgave- og funktionsbeskrivelser for læringscenterets medarbejdere
  • Understøttes af en kommunal PLC-strategi, der styrker samarbejdet mellem forvaltning og skole.

Danmarks Lærerforening, Kommunernes Landsforening, Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen, Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre, Pædagogisk LæringsCenterForening, Danmarks it- og medievejleder-forening og Center for Undervisningsmidler har været tæt involveret i vejledningens tilblivelse.

Find vejledningen på emu.dk