Observation af undervisning

Knapt halvdelen af skolelederne svarer i en rundspørge foretaget af Berlingske Research, at de selv eller andre fra skolens ledelse systematisk overværer lærernes undervisning

Da Skolelederforeningen sidste år udgav inspirationsmaterialet "Fokuspunkter ved observation og vurdering af undervisning" var det ikke til at vide, hvor meget det blev praktiseret.

For hvor et er anbefalinger fra OECD baseret på forskning, kan andet være den daglige gang på skolen. Materialet blev også mødt med en vis skepsis fra lærere, der så det som en kontrolforanstaltning, selv om det klart blev lavet med et udviklingsperspektiv for øje.

Nu viser en undersøgelse imidlertid, at det er blevet stadig mere almindeligt, at skolelederne er til stede under lærernes undervisning med det mål at give positiv vejledning og feedback. Samtidig viser det sig, at langt de fleste lærere gerne vil have besøg.

314 skoleledere har svaret på Berlingske researchs spørgsmål: Evaluerer du eller andre fra skolens ledelse systematisk lærernes undervisning ved at møde op i klassen og overvære undervisningen med det formål at give lærerne feedback og ikke på baggrund af problemer eller klager?

Og resultatet er, at 3 % ikke ønsker at svare, 51 svarer nej, men altså 46 % svarer ja, hvilket selvfølgelig er under halvdelen, men stadig flere end man kunne vente, da der er tale om et større kulturskifte. Skolelederforeningens formand udtaler i den forbindelse:

»Alle skoleledere burde gøre det, for det er en væsentlig ledelsesopgave at udvikle undervisningen. Der stilles krav til skolelederne om, at vi skal tage ansvar for skolens resultater, og så må vi tættere på undervisningen. Når flere skoleledere kommer ud i klasserne disse år, skyldes det, at vi er ved at udvikle en evalueringskultur i skolen, som ikke blot angår eleverne, men også lærerne«, siger Skoleledernes formand Anders Balle

Kilde: Berlingske.dk

Fakta

I 2006 viste en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, at 79 % af lærerne opfattede det som vigtigt, at ledelsen kom på besøg i klasserne, men kun 36 procent oplevede det ske i hverdagen. Og i 2008 viste OECDs undersøgelse, at de danske skoleledere bruger mindre tid på lærernes undervisning end gennemsnittet for OECD-landene.

Værktøj. Du kan finde Skolelederforeningens "værktøj" Inspirations-materiale til obs og vurdering af undervisningen her.