Aktivitetstimer smuldrer

Forhandlingerne om en folkeskolereform er på vej ind i en afgørende fase. Og lige nu tyder det på, at de omtalte aktivitetstimer ikke bliver til noget i den form, de var tænkt.

Efter en længere stillingskrig med den borgerlige opposition, hvor alt fra skolepolitisk uenighed og til politisk tak-for-sidst oven på en dagpengereform, der delvist er rullet tilbage, kan skolereformen pt. ende med, at regeringsforslaget om særlige aktivitetstimer ikke kommer med.

En længere skoledag er nok sikkert, men det undervisningsfaglige vil komme til at stå stærkere end det mere aktiverende, hvilket kan oversættes med lærerstyrede timer frem for pædagogstyrede.

"Vigtigst er det at fastholde, at vi får en længere skoledag, men derudover håber jeg, at Chr. Borg politikerne holde fingrene fra detailstyring og lade skolerne selv afgøre, hvor og hvordan det er rigtigst at sætte ind i forhold til de elevgrundlag, der er", siger Anders Balle, formand for Skolelederforeningen.

Forhandlingerne om en folkeskolereform er genoptaget i dag klokken 11.

Kl ca. 13.40: Dansk Folkeparti bad om udsættelse af mødet, idet de har brug for en tænkepause. Hvornår mødes genoptages vides pt ikke.

 

Læs om reformen her