Forhandlinger igen efter kort pause

Forhandlingerne om folkeskolereformen er efter en dags pause på grund af Folketingets afslutningsdebat blevet genoptaget i dag. Om det er sidste runde og hvor lang tid den i så fald varer, vil ingen af de deltagende partier sige noget om. Ministeriet for Børn og Undervisning er der heller ingen hjælp at hente.

"Det har vi ingen oplysninger om," siger presseansvarlig Karen Tidemann.

Det ligger dog fast, at forhandlingerne aktuelt får brændstof fra de forhandlingskrav, som Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti spillede ud med i sidste uge.

Her er i kort for de 10 krav i følge Berlingske.dk:

1. Reformen skal forbedre det faglige niveau. Fælles mål og de målbare læringsmål skalbrn afspejle, at 8.-klasseselever fremover skal kunne det, som 9.-klasseselever i dag skal kunne. Der fastsættes i den forbindelse et nyt 9.-klassesniveau, som vil bidrage til at forbedre danske elevers placering i PISA, fra det nuværende gennemsnitlige niveau til et niveau i top5. Der skal på hvert klassetrin i alle fag udarbejdes klare, præcise og målbare læringsmål for, hvad alle elever skal lære.

2. Eleverne fremover får standpunkter i alle fag fra 4. klasse.

3. Elevplaner, kanonlister og nationale test fortsat skal spille en central rolle i folkeskolen, ligesom det er tilfældet i dag.

4. Folkeskolens afgangsprøve skal betyde noget. VKO foreslår derfor, at eleverne skal bestå dansk og matematik med karakteren 2 for at få afgangsbevis. Elever, der ikke består, og som var optaget på en ungdomsuddannelse, skal tage prøverne om efter sommerferien. Består man heller ikke her, tager man 10. klasse med. Der skal være ekstern censur i disse prøver, og kommunerne skal tilbyde opkvalificeringsforløb i løbet af sommeren.

5. Holddelingsbegrænsningen på 50 procent afskaffes, dog skal der stadig være stamklasser, som eleverne får et tilhørsforhold til.

6. Folkeskoleeleverne får en times idræt dagligt.

7. Uro i klasserne mindskes for eksempel ved: a) Handleplan om klasseledelse på den enkelte skole. b) Krav om dokumentation for lærerteamets Plan og Strategi for klasseledelse. Den skal indgå på lige fod med faglige årsplaner c) Kurser eller workshopper om klasseledelse. d) Klasseledelse som en af søjlerne i lærerkorpsets fokuspunkter. e) Faghæfte om klasseledelse og udvikling af redskaber til arbejdet med klasseledelse.

8. Fremmedsprog styrkes ved at indføre engelsk fra 1. klasse, tysk eller fransk fra mellemtrinnet (4.-6. klasse) og obligatorisk tilbud om et tredje europæisk fremmedsprog i udskolingen.

9. Oprettelse af et nationalt center for historie og kulturformidling der skal bistå skolerne med at udvikle undervisningen i kulturbærende fag som historie og kristendom. Centeret kan også inddrages i forbindelse med efteruddannelse af lærerne.

10. Forældreansvaret tydeliggøres i loven. Det skal præciseres, at »samarbejde mellem skole og hjem« inkluderer principper om forældreansvar. Af principperne skal fremgå, hvad der forventes af forældrene, og at forældre er en ressource, der kan bidrage til skolens virke.