Krav om formel lederuddannelse

Et flertal af europæiske lande kræver, at skoleledere skal have enten administrativ erfaring, have en særlig lederuddannelse eller have gennemgået et træningsforløb som leder.

Det fremgår af en ny rapport fra Eurydice, der udgives af EU-kommissionen, og som har til formål at informere om og analysere uddannelsessystemer og uddannelsespolitik i hele Europa.formandsmde dec_2011

Ifølge rapporten stilles der færrest krav i Norge, Letland og Holland, hvor en leder blot skal have en læreruddannelse. I Irland, Skotland, Rumænien, Serbien og Ungarn er adgangskravet lige som i Danmark en læreruddannelse og efterfølgende erfaring med at undervise.

Krav om en lederuddannelse stilles blandt andet i Portugal, Spanien, Frankrig, Italien, Østrig, Tyskland, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Finland, Estland og Slovenien.

Danmark hører allerede til flertallet af europæiske lande, når det gælder, hvordan lederskabet på skolerne fordeles. I langt de fleste lande sker det inden for en formelt udpeget ledergruppe. I enkelte lande fordeles ledelsesopgaverne ad hoc blandt lærerne eller gennem uformelle ad hoc-lederskaber.

Rapporten kommer også ind på læreres karriereforløb og karakteristika ved lærer- og skoleledererhvervene såsom aldersfordeling, løn, mobilitet og arbejdstid.
***

Den kan downloades her: Fakta-rapport

 

Fakta:

Om Eurydice

Eurydice udgiver analyser af de europæiske uddannelsessystemer og -politikker. Netværket består af 40 nationale enheder placeret i 36 lande (alle EU-medlemsstater, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Kroatien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet). Eurydice er koordineret og administreret af Education, Audiovisual and Culture Executive Agency under Europa-Kommissionen. Den danske nationale Eurydice-enhed hører til i Kontoret for Vurdering og Anerkendelse af Udenlandske Uddannelser i Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.