Ny retning og handling

De ca. 100 medlemmer af foreningens højeste myndighed repræsentantskabet er i dag ekstraordinært mødtes med HB for at beslutte en række tiltag oven på lockouten

OK'13 bød som bekendt på en langvarig konflikt på skoleområdet, og selv om Skolelederforeningen ikke var direkte part i striden mellem KL og DLF om lærerarbejdstid, har forløbet haft en del afledte konsekvenser for foreningen og dens medlemmer.Ex rep_mde_1

Dels har foreningen måttet finde sin egen position, uafhængigt af de stridende parter, hvilket har lagt pres på, når bølgerne er gået højt, og retorikken har været derefter. Det har givet medlemsreaktioner.

Dels er foreningen som del af LC-Lederforum og LC-aftalesystemet omfattet af den overenskomstmæssige konflikt og regeringens efterfølgende lovindgreb. Også det har givet medlemsreaktioner.

Ikke mindst har der været fokus på, at skolelederne helt konkret kan pålægges at betale konfliktkontingent i forbindelse med en konflikt, mange ikke betragter som deres. Samtidig er det problematisk, at foreningen ikke umiddelbar har været position til at bestemme dette.

På den baggrund har formanden Anders Balle og næstformand Claus Hjortdal sammen den øvrige HB været på turné på 14 medlemsmøder med ca. 1400 deltagere, svarende til ca. 35 % af foreningens medlemmer.

Formålet var netop at drøfte de ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer i kølvandet af konflikten på skoleområdet. Samme formål har også dagens ekstraordinære repræsentantskabsmøde – foruden nu at vurdere hvilke fremadrettede tiltag, der skal sættes i værk.

Foreningens formand Anders Balle åbnede mødet med bl.a. at sige at: "Det er en turbulent tid lige nu, og vi vil fortsat bevæge os organisatorisk mod øget selvstændighed. Først og fremmest vil jeg dog opfordre foreningen og medlemmerne til at stå sammen i den videre proces. Desuden vil jeg stærkt opfordre til, at vi også fremadrettet går ad forhandlingsvejen, hvilket allerede har givet gode resultater".

På repræsentantskabets dagsorden i dag er bl.a. spørgsmålene om skoleledernes konfliktkontingent og foreningens organisatoriske placering og beslutninger i den forbindelse.

 

Link til bilag:

EkstraOrdinær Repræsentantskabsmøde maj 2013

Officiel dagsorden til mødet

Notat om organisatorisk tilhørsforhold

 

 

BOX:

 

10 års historik - Skolelederforeningens historie og resultater:

2004: Dannelse af LC-Lederforum

2004: Selvstændig kravopstilling og deltagelse i OK'05

2006: Varetagelse af lokal aftaleret – lokal organisering

2006: Uafhængighed af lokale lærerkredse

2006: Selvstændig økonomi – eget kontingent

2006: Skoleledernes fællesrepræsentation: 93 lokale afdelinger

2007: Fusion: LF og DS = Skolelederne, Kompagnistræde 22, 1208 K

2008: Skolelederne forhandler selvstændig overenskomst for lederne fri af DLF

2009: Selvstændig sagsbehandling – ud i sidste led – personalejura - fri af DLF

2009: Eneste afhængighed af DLF er forhandlingsfællesskabet i LC

2010: Skolelederne fusionerer med SKK-København

2010: Skolelederne skifter navn til Skolelederforeningen

2011: Forhandlinger om reduceret kontingent og frisættelse af formandsfunktionen

2013: OK'13 – forlis – arbejdstid og ledelsesret