Arbejdsmiljø og løn i fokus på OK'15 medlemsmøder

Tydelig overenskomstafgrænsning. Løn for ansvaret. Fokus på et presset arbejdsmiljø. Det er tre af pointerne, som foreningens medlemmer har bragt op på de nyligt afholdte OK'15 medlemsmøder 

 

At skoleledere lige nu løber meget stærkt, var ét af de klare budskaber, som kom frem på de medlemsmøder, Skolederforeningen den seneste måned har afholdt otte forskellige steder i landet. OK15 stamp NYred

Her havde medlemmerne mulighed for at søge indflydelse på de krav, som Skolelederforeningen vil stille ved de kommende overenskomstforhandlinger.

Der var møder i Herning, Aarhus, Kolding Aalborg, Odense, Næstved, København og Hillerød. Størst fremmøde var i Herning, hvor ca. 30 skoleledere deltog.

Konsulenter fra foreningen samt Claus Hjortdal, formand, og Jørgen Mandrup, næstformand, deltog på møderne, hvor der var lagt op til debat.

"Møderne var alle steder præget af god stemning og engageret debat om vores løn og arbejdsmiljø, herunder især skoleledernes eget arbejdsmiljø" siger Jørgen Mandrup.

Drøftelserne havde fokus på, hvordan vi kunne sikre lønfremgang med de mekanismer, vi allerede kender, men også lønfremgang som konsekvens af øgede opgaver og ansvar i forbindelse med folkeskolereformen og arbejdstidsaftalen.

"Der er blandt medlemmerne en stor bekymring for, om der er tilstrækkelig ledelseskapacitet til at løfte opgaven med de mange forventninger, der er til ledelsen," siger Jørgen Mandrup.

Møderne sluttede af med erfaringsudveksling, og billedet var, at skolelederne har voldsomt travlt, men at de kommer i mål med rammerne inden august 2014.

Alle steder pegede medlemmerne på, at skolelederne får en stadig mere central rolle, f.eks. med implementering af den nye skolereform, og medlemmerne har skarp fokus på overenskomstforholdene.

Budskaberne bringes nu videre til Skolelederforeningens hovedbestyrelse, som senere kommer med en kravindstilling til LC-Lederforum.

Forhandlingerne forventes afsluttet senest april 2015.