OK’15: Krav udvekslet mellem LC og KL

De endelige overenskomstkrav er nu udvekslet mellem KL og LC. Læs om de LC-krav, der særligt gælder underviserlederne i LC, og om Skolelederforeningens holdning til det krav, LC har stillet på vegne af DLF om at sikre kvalitet i undervisningen 


LC Lederforum, der tæller landets offentligt ansatte underviserledere, herunder ledere i folkeskolen, har nu via moderorganisationen LC fremsendt de samlede krav til KL. For Skolelederforeningens vedkommende er kravene blevet til efter medlemsdebat og drøftelser på formandsmøder og i foreningens hovedbestyrelse.

Højere løn og ledernes arbejdsvilkår er omdrejningspunkternerne i vores krav til KL samt i øvrigt regioner og stat. Læs alle LC og LC-Lederforums krav nedenfor og de krav, KL har stillet den anden vej.

Skolelederforeningens overordnede krav til OK'15 er kort fortalt: Den øgede kompleksitet og det øgede ansvar i ledelsesopgaven skal medføre lønstigninger til ledere på alle niveauer – især mellemlederniveauet. Samt bedre afskedsbeskyttelse til overenskomstansatte mellemledere.

Samtidig ønsker Skolelederforeningen sammen med KL i overenskomstperioden at sætte fokus på skoleledelse og generelle vilkår for skoleledelse i kommunerne, set i lyset af de mange strukturændringer og implementeringen af folkeskolereformen.

KL vil som ved sidste overenskomstforhandling se på skoleledernes mulighed for tjenestemandsansættelse og normeringskrav om mellemledere. På et mere overordnet plan er det TR-vilkår og reguleringsordningen, der er sat i spil af arbejdsgiverne.

Lærerforening ønsker klare rammer
Lærerne vil have rammer, som sikrer kvalitet i undervisningen. Sådan lyder et af de krav, LC har fremsendt til KL. Formuleringerne er meget forsigtige, men sigter på at få aftalt klarere rammer for arbejdstiden, så der er bedre tid til forberedelse (formuleret som mere kvalitet i undervisningen), og sikrer at lærerarbejdet er attraktivt, som det hedder.

KL har allerede meldt ud, at de ikke ønsker at forhandle lærernes arbejdstid ved OK'15. Tværtimod lægger KL generelt op til 'mere ensartede arbejdstidsregler' og færre og bredere overenskomster. Det er dermed pt. helt åbent, hvad der kan komme ud af forhandlinger på det område.

Skolelederforeningen opfordrer overenskomstens parter til at sikre, at der er ro om folkeskolen, og Claus Hjortdal siger:

"Der er brug for en fælles forståelse, der sikrer en positiv samarbejdskultur i folkeskolen de næste to-tre år, så vi kan koncentrere os om at implementere reformen m.m.", siger skolelederformanden.


Tidsplan for OK'15

Overenskomstforhandlingerne på det kommunale arbejdsmarked vedrører mere end 500.000 kommunale medarbejdere og knap 60 forskellige personaleorganisationer. Overenskomsterne skal fornys med virkning fra den 1. april 2015. Dertil kommer forhandlinger på regionernes og statens område.

15.12.2014
Udveksling af krav mellem parterne

16.12.2014
Forhandlingerne med de enkelte organisationer indledes

22.12.2014
Præsentation af krav på møde mellem KL og Forhandlingsfællesskabet

07.01.2015
Første politiske forhandling mellem Kl og Forhandlingsfællesskabet

23.01.2015
Anden politiske forhandling mellem KL og Forhandlingsfællesskabet

13.02.2015
Tredje og sidste forhandling mellem KL og Forhandlingsfællesskabet

Ultimo februar 2015
De samlede OK 15 forhandlinger forventes afsluttet